background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Xiaosheng Chi
• Xiaojian Qu
• Yong Héng
• Xiaotong Shu
• Zhengzhong Wèi
• Xiaobo Guan
• Geming Yi Xiao
• Long Hé
• Tingguang Xíng
• Xianliang Guowei Jì
• Bai Ding
• Zhaohui Gong
• Xiaosi Lài
• Enlai Ying
• Peng Hao
• Zedong Míng
• Mengyao Yè
• Shing Hú
• Zixin Qián
• Huang Yán
• Chao Dài
• Nianzu Aiguo Lín
• Changming Kòu
• Weimin Xi
• Duyi Wú
• Yi Bié
• Shaiming Sang
• Chuanli Chu
• Zhiqiang Cài
• Shi Wén